Wat doet GROZA

Investeringsmogelijkheden in grond.

 

  • Investeringsmogelijkheden in grond.
  • Wij sponsoren.

 

 

GROZA - Investeringsmogelijkheden in grondGrond is één van de oudste manieren om solide te investeren. Investeren in grond is ten opzichte van veel andere investerings- en beleggingsproducten relatief waardevast en minder conjunctuurgevoelig. Dat biedt meer zekerheid. Grond wordt ieder jaar, zo niet over meerdere jaren, meer waard. Deze autonome waardegroei heeft onder andere te maken met een stijgende vraag naar grond, terwijl er geen grond bijkomt. Investeren in grond is daarentegen minder liquide dan sommige andere investerings- en beleggingsvormen.

 

Naast de autonome waardegroei kan een aanzienlijke additionele waardestijging ontstaan als een bestaand stuk landbouwgrond wordt ingeschaald bij een nieuw ontwikkelingsgebied. Ons inkoopbeleid is erop gericht juist die gronden aan te kopen waarvan wij menen dat deze op termijn en in meer of mindere mate, kans maken op een additionele waardestijging. Wij kunnen dit uiteraard niet garanderen. Een investering in grond heeft een speculatief karakter en alleen de toekomst kan duidelijkheid geven.

De gronden die wij via de bemiddeling van een rentmeester aankopen, hebben hoofdzakelijk een bestemming als cultuurgrond. Het is dus nog geen bouwgrond voor bijvoorbeeld woningbouw of industrieterrein. De bestemming geeft aan wat er vandaag mag, maar zegt nog niets over de toekomst. De aangekochte gronden zijn naar onze mening wel kansrijker omdat provinciën en/of gemeentes middels een structuurvisie hun intenties hebben uitgesproken, of omdat er andere strategische redenen zijn waarom wij denken dat er potentieel is.

 

GROZA - InvesteringsmogelijkhedenHet investeren in gronden is geschikt voor zowel particulieren als bedrijven die op zoek zijn naar een vorm van vermogensbehoud op langere termijn en een eventuele vermogensgroei. Om de kosten die GROZA maakt voor het aan- en verkopen van de gronden te kunnen dekken, betaalt u een hogere prijs dan de huidige marktprijs op basis van de huidige bestemming.