Waarom grond

Investeren in grond, een goede zaak.

 

 • Waarom grond
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 

 

GROZA - waarom grond

 • Grond komt er niet meer bij, bebouwing wel (veroorzaakt schaarste).
 • De bevolking van Nederland neemt volgens het CBS toe tot tenminste het jaar 2040.
 • Grond is ten opzichte van ander bezit relatief waardevast.
 • Grond is een fysiek bezit en vrij verhandelbaar.
 • Overdracht gaat altijd via een notaris.
 • U verkrijgt het volledige eigendom en beheer.
 • Het verleden laat zien dat gronden – zeker over meerdere jaren bezien – in waarde stijgen.
 • Door ons inkoopbeleid zijn wij van mening gronden aan te bieden die de potentie hebben om, op termijn en in meer of mindere mate, een bestemmingsplanwijziging mee te maken.
 • Vanwege verkaveling wordt een grondinvestering voor bijna iedereen financieel toegankelijk.
 • Grondlocaties bevinden zich in Nederland.
 • Door onze spreiding van perceel-locaties wordt de trefkans op een bestemmingsplanwijziging vergroot.