Privacy & Disclaimer

 

Ons privacybeleid

Mocht u middels GROZA en haar bemiddelaar gaan investeren dan registreren en verwerken zij informatie die zij over u hebben verkregen ten behoeven van de betreffende transactie en eventuele verdere dienstverlening. Deze informaties delen zij met het transporterende notariaat en verder niet met andere partijen tenzij de wet hen daartoe verplicht. De betreffende informatie wordt op een veilige, voor derden niet toegankelijke wijze bewaard en wel zolang als de wet hen daartoe (kan) verplicht(en). Voorgaande wordt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedaan.

 

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

  1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en op alle pagina’s van deze website. Door deze pagina en andere pagina’s van deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. De content is door GROZA B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, GROZA B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. GROZA B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Cookies