De aankoop stappen

Een kleine opsomming in 4 stappen

GROZA - aankoop stap 1
Zodra u besloten heeft om te investeren komt er een buitendienstmedewerker van onze bemiddelaar op afspraak bij u langs. Hij neemt samen met u de koopovereenkomst door.

Hierover, maar ook over andere zaken kunt u dan nog vragen stellen. Na uw akkoord op de aankoop neemt de buitendienstmedewerker de door u getekende overeenkomst (in drievoud) mee.

GROZA zal u vervolgens nog nabellen om de consequenties van uw investering en de verdere afhandelingsprocedure met u te bespreken.

Aansluitend wordt de koopovereenkomst door een hiertoe bevoegde medewerker van GROZA ondertekend. Eén exemplaar gaat retour naar u, één exemplaar wordt naar de notaris gestuurd en het derde exemplaar blijft bij GROZA.

 

GROZA - aankoop stap 2
De notaris maakt op basis van de overeenkomst een dossier voor u aan.

Tevens stuurt de notaris een vragenlijst naar u. Daarin wordt onder andere  gevraagd of de aankoop op uw naam alleen, of op naam van u en uw partner moet worden gesteld. Ook kan de aankoop bijvoorbeeld op naam van uw kleinkind(eren) (door schenking) worden gesteld.

Om de voortgang van de overdracht niet te vertragen is het wenselijk dat u de door u ingevulde vragenlijst zo spoedig mogelijk terugstuurt naar de notaris.

GROZA - aankoop stap 3
Nog voor de datum van de overdracht dient u de totale koopsom, zoals vermeld op de nota van afrekening, betaald te hebben op de derdengeldenrekening van de notaris.

U kunt ervoor kiezen of u wel of niet bij de overdracht aanwezig wilt zijn. In het laatste geval heeft u een volmacht bij een lokale notaris getekend.

De datum van overdracht is normaal gesproken zo’n drie à vier weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst.

 

GROZA - aankoop stap 4
Na de overdracht meldt de notaris bij het Kadaster dat u eigenaar van het kavel bent geworden. Vervolgens past het Kadaster het register hierop aan.

Een dag later controleert de notaris of het Kadaster de registerwijziging correct heeft doorgevoerd, in welk geval de notaris de koopsom vanaf de derdengeldenrekening uitbetaald aan GROZA.

Binnen een paar weken ontvangt u van de notaris de officiële akte van levering. Dit is uw eigendomsbewijs.

Van het Kadaster ontvangt u een paar maanden later een schrijven waaruit blijkt dat u als eigenaar van het kavel in het register bent ingeschreven. Daarmee is de volledige transactie afgerond.