Betrokken partijen

Voor transparantie en zekerheid.

 

  • Betrokken partijen
  • De notaris
  • Het Kadaster

 

 

Als u tot een investering bij GROZA overgaat, krijgt u te maken met nog twee andere belangrijke partijen. Belangrijk, daar deze partijen zorgen voor transparantie en zekerheid. Een investering bij GROZA betekent een aanschaf van een kavel grond. Een kavel is vastgoed, ook wel onroerend goed of registergoed genoemd.

GROZA - betrokken partijen - notaris

Vastgoed kan conform de Nederlandse wet alleen van eigenaar wisselen door tussenkomst van een notaris. Een notaris is onpartijdig. Hij moet de belangen van zowel de verkoper als van de koper behartigen. Vanuit zijn zorgplicht moet hij overtuigd zijn dat zowel GROZA als haar investeerder alle consequenties van de verkoop/koop overziet en dat de verkoper daadwerkelijk wil verkopen en de koper daadwerkelijk wil kopen. Mede daarom neemt de notaris in een koopakte meer zaken op, dan wat er in de koopovereenkomst staat.

GROZA - betrokken partijen - Kadaster

Alles wat te maken heeft met een stuk vastgoed en wat van belang kan zijn voor een (potentiële) koper, staat geregistreerd bij het Kadaster. Als u een kavel van GROZA koopt doet de notaris bij het Kadaster onderzoek of GROZA het betreffende perceel conform het gestelde in de koopovereenkomst aan u kan leveren. Na transport, ook wel levering genoemd (zo wordt de eigendomsoverdracht bij de notaris genoemd) meldt de notaris bij het Kadaster dat u eigenaar bent geworden. Het Kadaster verwerkt deze informatie binnen één werkdag. Nadat het Kadaster u heeft ingeschreven als nieuwe eigenaar controleert de notaris of deze inschrijving juist gebeurd is. Pas als dit het geval is betaalt de notaris de door u betaalde koopsom door aan GROZA.